מבוא

האתר https://www.ilanitdesign.co.il/   משמש  כאתר לרכישת מוצרים , כגון  השתתפות בהרצאות ,סדנאות

רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

דמי המשלוח מתייחסים לאזורים שמגדרה ועד חדרה-לאזורים מרוחקים יותר תינתן הצעה לדמי הובלה בתאום עם הלקוח

המכירות – חלק כללי

באתר תוכלו לרכוש מגוון מוצרים  שונים בדרך נוחה, קלה ומהירה,

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם האתר או הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)

פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע באתר.

שיטת המכירה באתר: רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. אם המוצר אזל מהמלאי הודעה תימסר לרוכש תוך יום עסקים מביצוע ההזמנה במייל.

אופן ההשתתפות במכירות

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה .

לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

ביטול רכישה

ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח (הזול מביניהם) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ביו המוצר למפרט הטכני שמופיע באתר.

אם סופק המוצר לזוכה חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .

האתר  יהיה רשאי  לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 7.1 נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .7.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר מיד עם היוודע סיבת הביטול לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני. לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. עם ביטול העסקה יושב הכסף לרוכש.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון תוך יום עסקים.

במקרה של מוצר לא תקין במלואו או בחלקו, באחריות החברה לספק ללקוח תוך 60 יום חלק או מוצר חלופי, ע"פ שיקול החברה. אם התיקון לא יהיה אפשרי העסקה תבוטל וכספו של הרוכש יוחזר.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

כל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של אילנית בארי , גם במקרה בו בחר, זוכה במכירה או רוכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

משרדינו הדיונה 17 קיסריה 050-5424738